Osvědčení

  • vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely
  • vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů
  • zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
  • zajišťování a likvidace starých důlních děl
  • práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce)
  • podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tuneů jakož podzemních prostorů o objemu věštím než 300 m krychlových horniny